Informație utilă

Informație utilă în vederea intrării și ieșirii în Republica Moldova (adresată participanților DOR de peste hotare):

Legea nr.269 din 09.11.194 Cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
(2) Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
(3) Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali – consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

Minorii au dreptul de a traversa Frontiera de Stat a Republicii Moldova
1. Numai însoţiţi de către unul dintre reprezentanţii lor legali;
2. Însoţiţi de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către un reprezentant legal;
3. În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate (plecare cu domiciliul permanent) este necesară declaraţia ambilor părinţi, iar în cazul altor reprezentanţi legali, în baza deciziei autorităţii tutelare;
4. Minorii care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în alt stat traversează FS în baza DECLARAȚIEI reprezentantului legal, FĂRĂ ÎNSOȚITOR.
5. Minorul care este căsătorit, traversează Frontiera de Stat fără însoţitor şi fără declaraţie de la reprezentant legal.

Reguli de călătorie cu avionul pentru minorii neînsoţiţi
Minorii (cetăţeni a RM) cu vîrsta de la 5 ani pînă la 18 ani care zboară cu un anumit scop înafară de stabilirea în străinătate a reşedinţei permanente, trebuie să fie însoţiţi de cel puţin un părinte, sau o persoană adultă de peste 18 ani sau de către un însoţitor de bord al Air Moldova (atunci cînd aceste servicii sunt prestate de Air Moldova se aplică plata pentru serviciul special), numită de unul din părinţi or tutore printr-o declaraţie/acordul scris legalizat la notar.
În conformitate cu cerinţele autorităţilor de Migrare a RM procedura de însoţire a minorilor (cetăţeni a RM), trebuie să se aplice pentru toţi pasagerii de la 5 pînă la 18 ani, care zboară din RM. Pentru minori neînsoţiţi, care zboară în RM procedura de însoţire a minorilor (cetăţeni a RM), trebuie să se aplice pentru pasagerii de la 5 pînă la 12 ani.

Minorii neînsoţiţi cu cetăţenia străină:
• trebuie să fie însoţiţi de cel puţin un părinte sau un tutore sau reprezentant juridic dacă nu a atins vîrsta de 5 ani,
• serviciul special de însoţire se aplică minorilor neînsoţiţi de la 5 pînă la 12 ani ce călătoresc singuri,
• acest serviciu special poate fi aplicat pentru minorii neînsoţiţi de la 12 pînă la 18 ani ce călătoresc singuri la solicitarea părinţilor sau a tutorelui sau în caz de dubiu cu privire la capacitatea copilului de a călători singur,
• se recomandă consultarea regulilor de calatorie a statului a carui resident/cetatean este minorul.
• Biletele de avion pentru copii minori neînsoţiţi cu vîrsta de la 12 pînă la 18 ani se achită integral conform tarifului, cu adăugarea taxei pentru serviciul special UMNR în valoare de 30 euro, pentru fiecare cursă Air Moldova.

 

 

Acest website este produs datorită suportului financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul Migrației și Dezvoltării”, implementat de către Misiunea OIM în Moldova în parteneriat cu Biroul pentru relații cu diaspora.